Tietosuojaseloste

Tietosuoja hotelleissamme

Restel Hotellit Oy kerää asiakkaiden tietoja henkilötietolakia noudattaen. Voit tutustua Restel Hotellit Oy:n hotellien henkilörekistereihin rekisteriselosteen alta. 

Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen

Voit tarkastaa itseäsi koskevat tiedot lähettämällä allekirjoitetun tarkastuspyynnön osoitteeseen Restel Hotellit Oy, Hotellien tuotehallinta, PL 72, 00501 Helsinki. Edellä mainittuun osoitteeseen voit ilmoittaa myös tiedot omia tietojasi koskevasta oikaisusta, täydennyksestä tai poistosta. 

Kielto-oikeus

Sinulla on oikeus kieltää tietojesi käyttäminen suoramarkkinointiin, etämyyntiin sekä muuhun suoramainontaan. Ilmoita kiellosta osoitteeseen Restel Hotellit Oy, Hotellien tuotehallinta, PL 72, 00501 Helsinki tai bookingengine.support@restelhotels.fi.

REKISTERISELOSTE (hotellijärjestelmä)

Rekisterinpitäjä

Restel Hotellit Oy

Yhteystiedot

Hämeentie 19, 00500 Helsinki
 

Yhteyshenkilö

Kati Litmanen
Hämeentie 19, 00500 Helsinki
Sähköposti etunimi.sukunimi@restelhotels.fi

Hotelliketjut   

Tämä tietosuojaseloste koskee Restel Hotellit Oy:n Cumulus City & Resort -hotelliketjua.

Rekisterin nimi

Hotellijärjestelmän matkustajarekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta säädetyn lain (Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta 2006/308 6§) velvoittamien matkustajatietojen säilyttäminen, asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen, asiakassuhteen ylläpito. Suoramarkkinointi silloin, kun asiakas ei ole sitä kieltänyt.

Rekisterin tietosisältö

Matkustajailmoituksen tiedot ja asiakkaan antamat asiakastiedot.

Tietolähteet

Asiakkaan antamat tiedot.

Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja ei luovuteta muille kuin lain määräämille viranomaisille. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä Restel Hotellit Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Pääsy rekisteriin yleisen verkon kautta on estetty.

Tarkastusoikeus ja sen toteuttaminen

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on kerran vuodessa maksuton. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

Tiedon korjaaminen   

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Korjauspyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. 

Kielto-oikeus 

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin, etämyyntiin sekä muuhun suoramainontaan. Ilmoita kiellosta rekisterin yhteyshenkilölle.

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä (cookies). Sivusto lähettää selaimelle evästeen – pienen tiedoston, joka tallentuu tietokoneen kovalevylle. Käytössä on sekä (väliaikaisia) istuntotunnus-evästeitä, jotka sulkeutuvat, kun suljet Internet-selaimen, että pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneen kovalevylle. Evästeen tarkoituksena on parantaa käyttökokemusta sivustolla. Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, eväste hallinnoi myös sisäänkirjautumista ja pääsyä sivuille, jotka on tarkoitettu vain rekisteröityneille käyttäjille. Evästeet antavat meille myös mahdollisuuden seurata ja tarkastella käyttäjiemme mielenkiinnon kohteita ja tehostaa siten verkkosivujamme. Useimmat Internet-selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta jos haluat, voit muokata selaimesi asetuksia ja poistaa ne myöhemmin käytöstä. Jos evästeiden käyttö on estetty, verkkosivujemme käyttö on edelleen mahdollista, mutta pääsy joihinkin sen osioihin on rajoitettu.

Mainontaevästeet auttavat meitä valitsemaan sinulle parhaiten sopivat ja mielenkiintoisimmat mainokset. Ne myös estävät samojen mainoksien näytön. Jotkut kolmannen osapuolen toimittajat, myös Google, saattavat myös käyttää evästeitä tai verkkojäljitteitä (1 pikselin kuvatiedosto), jotta näet mieleisiäsi mainoksia, kun vierailet eri sivustoilla. Evästeiden ja verkkojäljitteiden avulla keräämämme tiedot eivät kerro meille tai yhteistyöyrityksillemme nimeäsi, yhteystietojasi tai muita henkilökohtaisia tietoja. Kolmantena osapuolena toimivat mainostajat saattavat myös käyttää tekniikkaa, jolla mitataan mainosten tehoa. Tätä varten he voivat käyttää jäljitettä (yhden pikselin kokoinen GIF-tiedosto), joka on sijoitettu verkkosivustollemme nimettömien tietojen keräämiseksi. Saatuaan nimetöntä tietoa käyttäjän käynneistä näillä ja muilla verkkosivuilla mainostajat voivat suunnitella mainoksia tuotteista ja palveluista, jotka mahdollisesti kiinnostavat käyttäjää. Kerätty tieto on nimetöntä, eikä verkossa suoritettuja toimintoja voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön.

Rekisteriseloste (varausjärjestelmä)

Rekisterinpitäjä

Restel Hotellit Oy

Yhteystiedot

Hämeentie 19, 00500 Helsinki
 

Yhteyshenkilö

Kati Litmanen
Hämeentie 19, 00500 Helsinki 
Sähköposti etunimi.sukunimi@restelhotels.fi

Rekisterin nimi

Booking.restelhotels.fi-varausjärjestelmän varaustietorekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään Booking.restelhotels.fi -varausjärjestelmän kautta tehtävien varausten hoitamiseen, esim. varausvahvistusten lähettämiseen. Asiakkaille voidaan lähettää varaukseen liittyviä sähköisiä uutiskirjeitä ennen asiakkaan saapumista hotelliin tai majoittumisen jälkeen.

Rekisterin tietosisältö

Varauksen tekoon tarvittavat asiakastiedot.

Tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaiden suostumuksella heiltä itseltään varauksen yhteydessä. 

Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Restel Hotellit Oy:n ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Pääsyoikeus tilaan, jossa asiakastietokanta sijaitsee, on rajoitettu. Pääsyoikeus tietokantaan yleisen tietoverkon kautta on suojattu.

Evästeet

Varaussivusto käyttää evästeitä (cookies). Sivusto lähettää selaimelle evästeen – pienen tiedoston, joka tallentuu tietokoneen kovalevylle. Käytössä on kahdenlaisia evästeitä: Väliaikaisia istuntotunnus-evästeitä, jotka sulkeutuvat, kun suljet Internet-selaimen sekä pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneen kovalevylle. Evästeiden tarkoituksena on parantaa käyttökokemusta sivustolla. 

Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, eväste hallinnoi myös sisäänkirjautumista ja pääsyä sivuille, jotka ovat tarkoitettuja vain rekisteröityneille käyttäjille. Evästeet antavat Restel Hotelleille myös mahdollisuuden seurata ja tarkastella käyttäjien mielenkiinnonkohteita ja tehostaa siten verkkosivuja. Useimmat nettiselaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti. Halutessasi voit muokata selaimesi asetuksia ja poistaa evästeet käytöstä. Restel Hotellien verkkosivujen käyttö on mahdollista, vaikka evästeiden käyttö olisi estetty. Esto voi kuitenkin rajoittaa pääsyä johonkin sivun osioihin.

Mainontaevästeet auttavat Restel Hotelleja valitsemaan käyttäjille parhaiten sopivat ja mielenkiintoisimmat mainokset. Ne myös estävät samojen mainosten näyttämisen. Jotkut kolmannen osapuolen toimijat, kuten Google, saattavat myös käyttää evästeitä tai verkkojäljitteitä (1 pikselin kuvatiedosto), jotta näet mielestäsi mainossisältöä vieraillessasi eri sivustoilla. Evästeiden ja verkkojäljitteiden avulla keräämämme tiedot eivät kerro meille tai yhteistyöyrityksillemme nimeäsi, yhteystietojasi tai muita henkilökohtaisia tietoja. Kolmantena osapuolena toimivat mainostajat saattavat myös käyttää tekniikkaa, jolla mitataan mainosten tehoa. Tätä varten he voivat käyttää jäljitettä (yhden pikselin kokoinen GIF-tiedosto), joka on sijoitettu verkkosivustollemme nimettömien tietojen keräämiseksi. Saatuaan nimetöntä tietoa käyttäjän käynneistä näillä ja muilla verkkosivuilla mainostajat voivat suunnitella mainoksia tuotteista ja palveluista, jotka mahdollisesti kiinnostavat käyttäjää. Kerätty tieto on nimetöntä, eikä verkossa suoritettuja toimintoja voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön.

Rekisteriseloste / markkinointirekisteri B2B

Rekisterinpitäjä

Restel Hotellit Oy

Yhteystiedot

Hämeentie 19, 00500 Helsinki
Sähköposti: supplierinfo@restelhotels.fi

Yhteyshenkilö

Anna-Kaarina Kaija 
Hämeentie 19, 00500 Helsinki
Puh: 09 733 5819 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@restelhotels.fi

Rekisterin nimi 

Restel Hotellit Oy:n markkinointirekisteri B2B

Rekisterin käyttötarkoitus 

Rekisteriä käytetään Restel Hotellit Oy:n B2B-markkinointiin ja asiakassuhteen hoitoon liittyvissä toimenpiteissä.

Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedot: nimi, yhteystiedot, titteli/asema yrityksessä

Tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään ja/tai Restel Oy:n hankkimista markkinointirekistereistä, joita ylläpitää Suomen Asiakastieto Oy.

Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Restel Hotellit Oy:n ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Pääsyoikeus tilaan, jossa asiakastietokanta sijaitsee, on rajoitettu. Käyttöoikeudet tietokantaan on rajattu Restel Hotellit Oy:n sisällä rajatulle henkilömäärälle.